Riskutbildning (Risk 1)

Du måste göra en riskutbildning innan du gör kunskaps- och körprovet för behörighet B. Utbildningen består av två delar:

  • Del 1 handlar om alkohol och droger, trötthet i trafiken och andra riskfyllda      beteenden.
  • Del 2 handlar bland annat om hastighet, säkerhet och körning vid olika väg- och väderförhållanden. Halkbana ingår i den här delen.

Riskutbildningen gäller till den dag du tar ditt körkort eller i högst fem år. Tänk på att utbildningen för motorcykel inte gäller för personbil.

I utbildningen ingår studiematerial och vi bjuder på fika.

23 maj torsdag 17.00-20.00

4 juni tisdag 17.00-20.00

19 juni tisdag 17.00-20.00

4 juli torsdag 17.00-20.00

18 juli torsdag 17.00-20.00

1 augusti torsdag 17.00-20.00


Introduktionsutbildning (handledarkurs)
21 maj tisdag 17.00-20.00(fullbokad)

30 maj torsdag 17.00-20.00

8 juni lördag 10.00-13.00

17 juni måndag 17.00-20.00

2 juli tisdag 17.00-20.00

9 juli tisdag 17.00-20.00

16 juli tisdag 17.00-20.00

30 juli tisdag 17.00-20.00

I utbildningen ingår studiematerial och vi bjuder på fika.

Södertälje Trafikskola är godkända som utbildare av introduktionsutbildning för handledare för privat övningskörning av bil, behörighet B.

I dag är det mycket vanligt med olyckor där unga förare är inblandade. Den obligatoriska handledarutbildningen tar bland annat upp hur man kan minska dessa risker vid privat övningskörning. Detta och mycket mer ska handledare och elev tillsammans få kunskap om under kursen som är 3 timmar.

Efter genomgången utbildning utfärdas ett intyg för varje elev och en rapport skickas till Transportstyrelsen. Intyget är giltigt i 5 år.

Elever som önskar genomgå utbildningen måste vara minst 15 år och 9 månader gamla. Övningskörningen får sedan påbörjas när eleven är 16 års gammal.

En handledare får maximalt ha fyra elever med sig vid samma utbildningstillfälle.
En elev får maximalt ha fyra handledare med sig på utbildningen.